Cię™cie laserem

Cięcie laserowe Imielin – woj. śląskie. Nasza usługa zapewnia najwyższą jakość uzyskanych elementów, dowolny kształt oraz  100% powtarzalność kształtów.

  • znakomita dokł‚adność rzę™du 0,1 mm dzięki najnowocześ›niejszemu oprogramowaniu oraz cyfrowemu sterowaniu
  • wycinanie laserowe odbywa się™ bezstykowo, dzię™ki czemu umożliwia to wykonanie elementów z blach szlifowanych i polerownych bez naruszenia ich powierzchni
  • wysoka jakość‡ cię™tej krawędzi umożliwia wykonanie elementu niewymagającego dalszej obróbki wykoń„czeniowej
  • najwyższa jakość uzyskanych elementów
  • dowolny kształ‚t oraz ilość‡ egzemplarzy wycinanych laserowo
  • 100% powtarzalnoś›ci kształtów

Masz więcej pytań na temat cięcia laserem ? Zachęcamy do kontaktu.

Zapoznaj się także z naszym profilem na portalu Facebook