Skip to content

Spawanie metodą… TIG

  • dzię™ki tej metodzie uzyskuje się™ niezwykle czyste oraz o wysokiej jakości złą…cza
  • podczas spawania tą… metodą… nie powstaje żużel, dlatego też jest wyeliminowane ryzyko zanieczyszczenia spoiny jego wtrąceniami
  • metoda stosowana do stopów aluminium oraz do spawania stali nierdzewnych, gdzie jednorodność‡ ma krytyczne znaczenie